علم و تکنولوژی

ورق پلاسیکی جادویی! 00:54

ورق پلاسیکی جادویی!

 • توسط امیر
 • 68 مشاهده
 • 2 سال قبل
i-Road موتوری برای آینده 00:35

i-Road موتوری برای آینده

 • توسط امیر
 • 45 مشاهده
 • 2 سال قبل
تکنولوژی جدید دوچرخه 01:43

تکنولوژی جدید دوچرخه

 • توسط امیر
 • 95 مشاهده
 • 2 سال قبل
این دیگه چیه 01:06

این دیگه چیه

 • توسط امیر
 • 53 مشاهده
 • 2 سال قبل
فناوری یعنی این! 01:25

فناوری یعنی این!

 • توسط امیر
 • 72 مشاهده
 • 2 سال قبل
عجب ترمزی داره 00:35

عجب ترمزی داره

 • توسط امیر
 • 85 مشاهده
 • 2 سال قبل
ربات سمندری! 00:40

ربات سمندری!

 • توسط امیر
 • 37 مشاهده
 • 2 سال قبل
عمل فک به روایت تصویر 01:25

عمل فک به روایت تصویر

 • توسط امیر
 • 113 مشاهده
 • 2 سال قبل
آشپز باشی خودکار! 00:55

آشپز باشی خودکار!

 • توسط امیر
 • 142 مشاهده
 • 2 سال قبل
پهباد شمشیر باز 00:39

پهباد شمشیر باز

 • توسط امیر
 • 99 مشاهده
 • 2 سال قبل
چقدر خلاقانه و زیبا! 01:26

چقدر خلاقانه و زیبا!

 • توسط امیر
 • 88 مشاهده
 • 2 سال قبل
مدل کوچیک هواپیماهای تجاری 01:30

مدل کوچیک هواپیماهای تجاری

 • توسط امیر
 • 44 مشاهده
 • 2 سال قبل
ساخت خلال کن بسیار ساده! 00:56

ساخت خلال کن بسیار ساده!

 • توسط امیر
 • 99 مشاهده
 • 2 سال قبل
خلاقیت در استفاده ابزارها 01:09

خلاقیت در استفاده ابزارها

 • توسط امیر
 • 59 مشاهده
 • 2 سال قبل
سوسک ربلتیک 01:28

سوسک ربلتیک

 • توسط امیر
 • 70 مشاهده
 • 2 سال قبل

web page hit counter