علم و تکنولوژی

ورق پلاسیکی جادویی! 00:54

ورق پلاسیکی جادویی!

 • توسط امیر
 • 74 مشاهده
 • 3 سال قبل
i-Road موتوری برای آینده 00:35

i-Road موتوری برای آینده

 • توسط امیر
 • 48 مشاهده
 • 3 سال قبل
تکنولوژی جدید دوچرخه 01:43

تکنولوژی جدید دوچرخه

 • توسط امیر
 • 96 مشاهده
 • 3 سال قبل
این دیگه چیه 01:06

این دیگه چیه

 • توسط امیر
 • 58 مشاهده
 • 3 سال قبل
فناوری یعنی این! 01:25

فناوری یعنی این!

 • توسط امیر
 • 73 مشاهده
 • 3 سال قبل
عجب ترمزی داره 00:35

عجب ترمزی داره

 • توسط امیر
 • 90 مشاهده
 • 3 سال قبل
ربات سمندری! 00:40

ربات سمندری!

 • توسط امیر
 • 41 مشاهده
 • 3 سال قبل
عمل فک به روایت تصویر 01:25

عمل فک به روایت تصویر

 • توسط امیر
 • 113 مشاهده
 • 3 سال قبل
آشپز باشی خودکار! 00:55

آشپز باشی خودکار!

 • توسط امیر
 • 146 مشاهده
 • 3 سال قبل
پهباد شمشیر باز 00:39

پهباد شمشیر باز

 • توسط امیر
 • 107 مشاهده
 • 3 سال قبل
چقدر خلاقانه و زیبا! 01:26

چقدر خلاقانه و زیبا!

 • توسط امیر
 • 91 مشاهده
 • 3 سال قبل
مدل کوچیک هواپیماهای تجاری 01:30

مدل کوچیک هواپیماهای تجاری

 • توسط امیر
 • 46 مشاهده
 • 3 سال قبل
ساخت خلال کن بسیار ساده! 00:56

ساخت خلال کن بسیار ساده!

 • توسط امیر
 • 101 مشاهده
 • 3 سال قبل
خلاقیت در استفاده ابزارها 01:09

خلاقیت در استفاده ابزارها

 • توسط امیر
 • 64 مشاهده
 • 3 سال قبل
سوسک ربلتیک 01:28

سوسک ربلتیک

 • توسط امیر
 • 75 مشاهده
 • 3 سال قبل

web page hit counter